Úvodní strana Aktuality STK vyzývá kluby k odstranění nedostatků na svých hřištích

STK vyzývá kluby k odstranění nedostatků na svých hřištích

Sportovně-technická komise SKFS vyzývá kluby k nápravě technických a bezpečnostních nedostatků na zázemí a hřištích oddílů hrajících soutěže organizované SKFS.

V podzimní části soutěžního ročníku 2021/2022 proběhla vizuální kontrola všech hřišť oddílů hrajících soutěže organizované SKFS dospělých i mládeže, zásadní pochybení jsou nafocena.

„Na základě zjištěných nedostatků doporučujeme oddílům, které byly již v minulých letech předešlými komisemi na problémy s hrací plochou či zázemím upozorněny, a tyto nedostatky, které jim byly vytknuty a nařízeny, jsou v usnesení komise STK, zjednat nápravu do konce soutěžního ročníku 2021/2022. Ostatním oddílům do konce podzimní části 2022/2023,“ stojí v nařízení STK.

Pro zajištění bezpečnosti hráčů a odpovídajících hygienických podmínek pro účastníky soutěžních utkání dbát při odstraňování nedostatků zejména na dodržení níže uvedených standardů a pravidel:

  • Pravidlo fotbalu, Pravidlo 1, bod 1.7 - vymezení bezpečné vzdálenosti 2 m od pomezních a 4 m od brankových čar.
  • Pravidlo fotbalu, Pravidlo 1, bodu 1.9 - Lavičky musí být kryté, oddělené od hlediště, mají být umístěné poblíž středové čáry za pomezní čárou, musí být zabezpečené proti vhazování předmětů z hlediště a mají umožňovat sezení dle RS SKFS pro 10 osob, včetně vyznačení technické zóny.
  • Technická zóna se dle Pravidel fotbalu, Pravidlo 1, bod 9 vyznačuje čárou, která je rovnoběžná s pomezní čárou a která je od pomezní čáry vzdálena 1 m; ze stran je technická zóna vyznačená čárami vedenými kolmo k pomezní čáře, a to ve vzdálenosti 1 m od bočních stran lavičky pro příslušníky družstva.
  • Pravidlo fotbalu, Pravidlo 1, bod 1.10 - Odstranění předmětů a závad z hrací plochy nebo její blízkosti, které by mohly ohrozit bezpečnost hráčů.
  • Pravidlo fotbalu, Pravidlo 1, bod 10 Branky – Bezpečnost – Branky (včetně přenosných) musejí být pevně ukotveny k zemi.
  • Soutěžní řád FAČR, 45 Technické povinnosti organizátora utkání, bod d) zajistit pro soupeře a rozhodčí nejpozději 60 minut před plánovaným začátkem soutěžního utkání čisté, dostatečně velké, uzamykatelné, v chladných dnech vytápěné šatny, které jsou vybaveny věšáky a umožnit jim řádně se umýt.

Před losovacím aktivem soutěžního ročníku 2022/2023 provede STK fyzicky kontrolu hracích ploch a zázemí oddílů, které byly předešlými komisemi na problémy s hrací plochou či zázemím upozorněny, stejně tak u oddílů, kde bylo zjištěno při podzimní kontrole závažné pochybení zajištění bezpečnosti hráčů na hrací ploše. Následně proběhne před začátkem jarní části soutěžního ročníku 2022/2023 kontrola i u všech ostatních oddílů, kde bylo zjištěno pochybení menší závažnosti.

Pokud nebudou zjištěné závady odstraněny, takovému oddílu nebude umožněno na svém stadionu hrát svá domácí utkání.

„Přistupujeme k této problematice touto výzvou, abychom předešli zbytečným konfliktům. Jedná se nám hlavně a jednoznačně o bezpečnost hráčů, odpovídající hygienické podmínky v kabinách a dostatečnou kvalita střídaček a počet míst na nich,“ konstatoval Ondřej Knobloch, člen VV SKFS. „Chceme, aby soutěže SKFS byly výkladní skříní fotbalu na krajské úrovni v ČR, musí tedy tomu odpovídat i zázemí klubů. Vše je podle pravidel fotbalu FAČR a Rozpisu soutěží SKFS. Nechceme klubům v této nelehké situaci přidělávat problémy, ale zdraví hráčů je naší prioritou bez ohledu na dobu nebo situaci,“ dodal Knobloch.

Modernizace fotbalových hřišť v kraji. Dolní Břežany...

Středočeský krajský fotbalový svaz dbá na to, aby hřiště a zázemí klubů hrajících krajské soutěže splňovaly standardy krajských soutěžích. ...

19.02.2023
Tuchoměřice jdou příkladem. Úprava střídaček proběhla rychle

Nováček I. B třídy, skupiny A TJ Sokol Tuchoměřice obratem reagoval na výzvu STK SKFS ohledně nedostatku počtu sedaček na střídačkách. Klub ...

20.09.2022
Barvy dresů domácích klubů pro sezonu 2022/2023

V tomto článku najdete odkaz na barvy domácích dresů středočeských krajských fotbalových soutěží dospělých a nově i mládeže. U mládeže jde v ...

12.08.2022