Úvodní strana Aktuality Pavel Chán vyhodnotil data: Krajští rozhodčí najeli téměř půl milionu kilometrů za sezonu

Pavel Chán vyhodnotil data: Krajští rozhodčí najeli téměř půl milionu kilometrů za sezonu

Členové Výkonného výboru Středočeského fotbalového svazu byli seznámeni se statistikou rozhodčích a delegátů krajských soutěží za kompletní minulou sezonu 2021/2022. Statistiku připravil člen VV SKFS Pavel Chán, kterého jsme na toto téma vyzpovídali.

Pavle, představte mi, jak se vůbec taková analýza dělá a kde člověk posbírá zdrojová data?

Spíš bych použil slovo statistika či tabulka. Analýza se teprve musí udělat. Data pro tabulku získávám z IS 1.0 (Informační systém FAČR – pozn.). V zásadě je třeba pouze tří exportů dat z IS, které zvládne každý sekretář. Je jedno, jestli se jedná o okres, kraj či Řídící komisi Čechy nebo Morava. Z těchto dat pak pomocí jednoduchých vzorců v Excelu získávám potřebné informace. Jakmile informace získám, použiji na zpracování takto získaných informací kontingenční tabulku. Pak už jen stačí určit, jaké výstupy potřebujeme. Jen pro představu. Pro vyhodnocení rozhodčích pracujeme s tabulkou, která má přes 9 000 řádek a 22 sloupců. Z těchto dvaadvaceti sloupců je jich osm, které jsou z IS. Do této tabulky ještě doplňuji informace z další tabulky o všech zápasech v IS v rámci SKFS, kterých bylo úctyhodných 4 610. Pro vyhodnocení delegátů pracujeme s tabulkou, která má více jak 1 300 řádek. 

Jaká přesně data jste tedy schopen takto získat?

Z dat vidíme náklady na jednotlivé rozhodčí a delegáty, soutěže nebo kluby. Tyto náklady samozřejmě rozdělené na dopravné a odměny. Tím, že známe dopravné, víme i přesné kilometry rozhodčích a delegátů. Opět rozděleno dle soutěží a klubů. Zjistíme, kolik jaký rozhodčí odpískal zápasů jako hlavní rozhodčí či odmával jako AR1 či AR2. Víme, na kolik zápasů byl jaký rozhodčí delegován k určitému klubu. Tuto informaci samozřejmě rozdělenou na domácí a hosté.  Toto vše můžeme filtrovat dle části sezóny jaro - podzim a kategorii dospělí - mládež.

Podle toho, co jste mi řekl, jste s tím musel strávit týdny.

Právě, že to vůbec pracné už není. Z obdržených dat od sekretáře za celou sezonu jsem schopen tato data zpracovat do hodiny, spíš za polovinu času. Plánuji i průběžnou tabulku. Tam bude třeba maximálně za deset minut týdně vložit data za proběhlé kolo. Vše ostatní se již dopočítá samo. Ano, vznik tabulky trval několik hodin a vlastně ji pořád lehce vyvíjím a přidávám další statistiky. Ale to už jen pracuji se zpracovanými daty z IS. Ještě mám v hlavě jedno vylepšení, ale to zkusím až v té průběžné tabulce.

Co vás přimělo k vzniku této tabulky?

První tabulku, která již obsahovala drtivou většinu dat z té letošní, jsem udělal loni. Dělal jsem jí pro svůj OFS Příbram. Chtěli jsme s Komisí rozhodčí vědět, kolik procent utkání nám zůstává neobsazeno. Taky nás někdy zamrzela kritika, že některý rozhodčí jezdí zbytečně daleko či velmi často k jednomu klubu. Celý svůj život věřím číslům a statistikám. Ty mají pro mě větší hodnotu než pocity, obzvlášť mnohdy vyjádřené v emocích. Proto jsem začal pracovat na zpracování dat, které je schopen IS vygenerovat. Čísla zpracovaná za okres pak prezentujeme na Valné hromadě či Aktivu klubů. Samozřejmě je mají všichni členové VV a KR. O tabulku projevily zájem i některé jiné svazy, takže jsem jí přeposlal. Vím, že některé svazy s tabulkou pracují, některé asi ne. Myslím ale, že by statistiku měl zpracovat každý svaz. Jen tak se dobereme pravdy a odstraníme některé nelogičnosti a tím třeba uspoříme peníze, které můžeme použít jinak. Třeba na zvýšení náhrady na kilometr v dopravném či rovnou zvýšení paušálu. Určitě by bylo dobré si statistiky sdílet mezi svazy.

Která konkrétní data vás nejvíce zaujala?

Uvědomil jsem si, že jak okres, tak i krajský svaz zajišťuje každou sezonu tisíce utkání. Jen v kraji jich je víc jak 4 600, z toho 2 947 jsou utkání mládeže. U nás na okrese například 1429, ale z toho je 350 zápasů přípravek. Náklady na rozhodčí za loňskou sezonu činily v kraji 7 224 000 Kč, z toho 4 769 870 Kč (66%) byly paušály a 2 454 804 Kč (34%) dopravné. Náklady na delegáty v kraji byly 1 788 060 Kč, z toho paušály 873 120 (49%), a dopravné 914 940 Kč (51%). Rozhodčí najezdili v rámci krajských soutěžích neuvěřitelných 490 000 km, delegáti 182 000 km.

To zní zajímavě. Jaká další data byste rád zmínil?

Vyjmenovat zde všechny statistiky asi nejde, byť statistika nuda je, má však přesné údaje. Zkusím vybrat jen některé, aby měli čtenáři představu o nákladovosti krajských soutěží. Začal bych rozhodčími. Celkem do utkání SKFS zasáhlo 481 rozhodčích, nerozlišuji, jestli na pozici R, AR1 či AR2. Nejmladšímu rozhodčímu bylo patnáct let. Tři nejvyšší celkové náklady na rozhodčí dle soutěží, tedy včetně dopravného, byly: krajský přebor 889 360 Kč, I. A třída, skupina A: 736 700 Kč, I. A třída, skupina B: 776 090 Kč. Průměr I. B tříd byl: 513 000 Kč.

Jak vypadala čísla u mládeže v soutěžích SKFS?

Mládežnické soutěže dorostu a žáků měly náklady v průměru 154 000 Kč na jednotlivou soutěž.

Jaká další „nej“ v dospělých soutěžích SKFS byste vypíchl?

Tři největší počty odpískaných utkání jako rozhodčí: 73 utkání, 65 a 62. To je slušná porce. Pro zajímavost a srovnání. U nás na okrese odpískají tři rozhodčí s největším počtem 99, 88 a 86 utkání.  U AR1 se jedná o tyto počty: 47, 37 a 35 a u AR2: 28, 27 a 25 odmávaných utkání.  Tři největší výdělky rozhodčích, tedy včetně dopravného: 103 000, 94 000 a 93 000 Kč. Tři kluby s největšími náklady za rozhodčí přesáhly 111 000 Kč. Padesát osm klubů mělo náklady na rozhodčí vyšší než 50 000 Kč. Závěrem informace o ujetých kilometrech. Již dříve jsem uváděl bezmála půlmilionu ujetých kilometrů. Tři největší cestovatelé mezi rozhodčími ujeli 8 078, 7 464 a 7 432 km. Je to stejná vzdálenost, jako byste letěli z Prahy do Kansasu či do Chicaga. Opět malé srovnání. Na OFS Příbram ujeli rozhodčí za celou sezonu 39 000 km.

A jaká čísla mají delegáti?

Celkem bylo na utkáních 58 delegátů. Logicky nejvíce bylo delegátů na našich třech nejvyšších soutěžích, kde byly náklady na delegáty zhruba stejné a v úrovni lehce nad 320 000 Kč. Nejvíce si vydělali tři delegáti a to částky: 81 590, 77 780 a 76 780 Kč. Tři delegáti s největším počtem ujetých km měli 9 110, 8 692 a 8 168 km. 

Ještě něco byste chtěl zmínit?

Těch dat je opravdu hodně. Snažil jsem se je všechny nějak smysluplně představit. Rád bych snad zmínil jednu věc.

Jakou?

Poslední dobou se dost propírá omezení počtu delegátů na utkáních výkonnostního fotbalu, kdy VV FAČR svým rozhodnutím zastropoval počet utkání v krajských soutěžích, kde může být delegát na rovnou třetinu. Jsem kritikem toho, aby bylo sto procent utkání obsazeno delegátem. Prosazuji modernější trendy, zejména využití videa. SKFS a několik okresů pořídilo kameru s umělou inteligencí, které budeme napříč krajem testovat. Nevidím smysl v tom, aby byl delegát na zápase ve středu tabulky, kde je rozhodčímu 50 let nebo, aby ze svého ne vždy ideálního místa posuzoval konkrétní zákroky. Zde vidím právě prostor pro kamerový záznam, který bude k dispozici celému hnutí, tedy domácím, hostím a všem příslušným komisím. Já vidím smysl delegáta zejména ve výchově a vývoji rozhodčího. Tam má nezastupitelnou roli.

Co na to říká Komise rozhodčích SKFS?

Naše Komise rozhodčích říká, že pro správný vývoj krajských rozhodčích musí obsadit alespoň padesát procent zápasů. Proč ne. Máme nástroje, jak to zkontrolovat a budeme schopni vyčíslit náklady nad rámec zatím povoleného limitu. Ale mně chybí ještě jedna diskuse. Co se stane s ušetřenými prostředky? Dají se zpět do rozhodčích či delegátů například tím, že se jim zvýší odměny a náhrady za ujetý kilometr? Tady mi zatím chybí diskuse a jakékoliv informace z FAČR. Sami vidíte, že rozhodčí věnují fotbalu velkou část svého volného času a jsou placeni na úrovni minimální mzdy.

Jak jste se dostal k výpočtu úrovně minimální mzdy?

Opět si dovolím příklad z našich dat. Jeden z našich rozhodčích vydělá 63 225 Kč a byl delegován na 122 zápasů, tzn. průměrně si vydělá 518 Kč na zápas. Na zápas, kde stráví alespoň tři hodiny a řekněme, že minimálně hodinu stráví na cestě. To znamená, že má hrubý příjem v úrovni 130 Kč na hodinu, který ještě musí zdanit, pokud je jeho příjem z pískání vyšší než 30 000 Kč. Abych byl férový, tak ještě musím zmínit, že polovinu těchto zápasů je za mládež, kde je lehce kratší doba hry. Dalších 40 000 Kč má sice další příjem z dopravného, ale tady jede vlastním vozem, které si tak opotřebovává! Když vyšlu zaměstnance jeho vlastním osobním autem, tak jen za použití jeho soukromého vozidla musím dle vyhlášky ministerstva uhradit 4,70 Kč a k tomu náhrady pohonných hmot. Ty jsou někde kolem 2,80 Kč za km, při ceně PHM 40 Kč/l a spotřebě 7 l. Tyto náhrady se u zaměstnance nedaní, za to rozhodčí musí příjem za dopravné zdanit.

Dostali rozhodčí po letošním skokovém zdražení pohonných hmot přidáno?

Vím, že některé okresy, například můj OFS Příbram, ale třeba i Benešov, vyplácely svým rozhodčím letos alespoň 1 Kč/km navíc ze svých rozpočtů. Ale to je strašně málo. Ta diskuse má být úplně na jiné úrovni a o jiných částkách. Jedno z doporučení Ekonomické komise FAČR, ve které působím, při přípravě rozpočtu na tento rok, bylo zvýšit náhradu o 1 Kč za km. Snažili jsme se též o zvýšení příspěvku pro OFS o 10 – 30 000 Kč, aby mohly okresy vyšší částku použít třeba na podporu rozhodčích. Protože na okrese je situace ještě tristnější. Nejčastěji obsazovaný rozhodčí na okrese Příbram si vydělá necelých 40 000 Kč za 99 zápasů, takže mu vychází hrubý příjem 404 Kč za zápas. Všichni rozhodčí a delegáti mají ve světle těchto čísel můj obdiv a děkuji jim za to, co na krajích a okresech dělají. Zmiňoval jsem některé okresy, které nějak ještě přispívaly svým rozhodčím. SKFS koupila rozhodčím loni funkční trika, stulpny, letos dresy. Delegáti zase dostali zimní bundu. Musíme v tomto duchu pokračovat a dále pomáhat alespoň materiálním vybavením. Je mi jasné, že to je strašně málo pro rozhodčí a delegáty. Nicméně lepší než nic. V rámci hnutí musíme tlačit na sebe a FAČR, aby bylo obsazování zápasů co nejúčinnější a nejefektivnější. Toto obsazování musí být pravidelně a napříč hnutím kontrolováno. Toto je ale jen jedna z podmínek k tomu, aby byla činnost rozhodčího a delegáta lépe honorována. Nejzásadnější je samozřejmě to, aby bylo více prostředků na rozhodčí a delegáty. Jsou to spojené nádoby. Jedno nebude fungovat bez druhého. Všechny složky a všechny úrovně musí jít společně za tím, abychom mohli lépe ohodnotit naše rozhodčí a delegáty.       

Každý kilometr se počítá. Akce Pohybem pro Paraple již...

Centrum Paraple přichází s jarní výzvou: „Překonejte sami sebe a utkejte se s časem, kamarády nebo svou pohodlností. Pomozte pohybem těm, kteří to...

24.04.2023
Martin Olšák: Stěžejní oblastí bude pro nás mládež

Martin Olšák byl během Valné hromady SKFS zvolen do Výkonného výboru na místo odstoupivšího Antonína Baráka jako zástupce největšího středočeského...

13.04.2023
Jsem rád za možnost pracovat pro fotbal na full-time, řekl...

Jan David vyhrál v únoru výběrové řízení na pozici asistenta sekretáře SKFS. Od 1. března tak úzce spolupracuje s Tomášem Turkem. Tady je rozhovor...

15.03.2023
Další novinky