Úvodní strana Aktuality Valná hromada SKFS se uskuteční 3. dubna 2024 v Praze

Valná hromada SKFS se uskuteční 3. dubna 2024 v Praze

Výkonný výbor Středočeského krajského fotbalového svazu na svém jednání dne 14. února 2024 stanovil termín a místo konání řádné valné hromady v roce 2024.

Valná hromada se uskuteční na stejném místě jako dvě předchozí. Tedy v hotelu NH v Praze na Smíchově, adresa Mozartova 261/1, 150 00 Praha 5.

Informace k účasti na VH

Delegáti Valné hromady

Delegáty na Valné hromadě mohou být pouze členové Fotbalové asociace ČR a jako delegát Valné hromady nebude připuštěna osoba vyslaná tím okresním fotbalovým svazem nebo členským klubem, jehož statutární zástupce není členem FAČR.

Okresní fotbalové svazy

Každý okresní fotbalový svaz se sídlem, respektive působností ve Středočeském kraji vysílá 5 delegátů.

V případě delegátů vysílaných okresními fotbalovými svazy jejich statutárním orgánem mohou být delegáti pověření členové výkonných výborů, přičemž předseda OFS má právo být delegátem vždy; v případě okolností hodné zvláštního zřetele mohou být vysláni za okresní fotbalový svaz i členové dalších orgánů (komisí) těchto svazů.
Kluby

Všechny členské kluby (SKFS již nemá provolby), které se účastní alespoň jedním svým družstvem aktuálního ročníku fotbalové soutěže mužů organizované Svazem s tím, že
A. každý klub může vyslat jen jednoho delegáta;
B. delegát je statutárním zástupcem klubu nebo členem statutárního orgánu klubu nebo tímto zástupcem/orgánem zplnomocněnou osobou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby nebo osob, které plnou moc udělují.

V případě nejasností ohledně delegátů Valné hromady prosím kontaktujte sekretáře svazu, pana Tomáše Turka - sekretar@skfs.cz, 775390224.

Kompletní informace k VH najdete v přiloženém dokumentu pod článkem.

Dokumenty ke článku

Svolání Valné hromady SKFS 2024
Kultivování fotbalu pokračuje. Neumann se setkal s aktéry...

Předseda Středočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Neumann vyvolal před dvěma vybranými víkendovými zápasy společnou schůzku se zástupci ...

22.04.2024
Rozhodčí odmítli odpískat nedělní zápas Plaňan. Předseda...

Kauza vyvolaná mediálním vystoupením plaňanského trenéra Petra Šafránka po posledním utkání Ostré má další dopad. Středočeští fotbaloví rozhodčí ...

12.04.2024
Delegáti Valné hromady SKFS řešili hlavně finance pro...

Valné hromady SKFS se ve středu 3. dubna 2023 v pražském NH Prague City hotelu zúčastnilo 68 delegátů za kluby a 49 delegátů za okresní fotbalové ...

03.04.2024
Další novinky